Ukategorisert

Hvor godt fungerer tolketjenesten i Norge?

Det spørsmålet bør mange politikere og byråkrater stille seg.

Medieoppslag i Danmark tyder på debatt om tolketjenesten etter at en mann som ikke kan snakke swahili ble hyret inn som swahilitolk, ifølge Jyllands-Posten

Rapporten Behovet for tolk i 2016 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), viser at Norge bruker mye skattefinansierte penger på tolkeoppdrag.

I løpet av 2016 ble det gjennomført 672 000 tolkeoppdrag i Norge. Kun 30 prosent av oppdragene ble gjennomført med kvalifiserte tolker, viser en ny rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Regjeringen jobber med en ny lov om tolking i offentlig sektor, et lovforslag som er planlagt sendt ut på høring neste år.

Mest lest

Arrangementer