Ukategorisert

Vil trekke gjester til juleølsmakarrangement

Norske bryggeri planlegger i disse dager ulike arrangement der pubgjester blir invitert på juleølsmaking.

Ettersom det er forbud mot alkoholreklame i Norge, har bryggeri sendt ut veileder til arrangører hvordan trekke gjester til arrangementene uten at arrangørene bryter vedtatte lover.

For at puber og skjenkested skal få oppslutning på arrangementene, må budskapet ut til publikum. Strategier for alkoholreklame blir lagt, uten at det er alkoholreklame.

Liberalister vet at forbud og reguleringer stort sett er mislykket. Politiske inngrep i frihet gir forutsette og uforutsette bivirkninger. Forbudet mot alkoholreklame gir arrangørene utfordringer med markedsføring av juleølsmakarrangement.

At Stortinget skal liberalisere regelverket for alkoholreklame, er utenkelig med nåværende sammensetning. Det bør være et tankekors for politikerne at bryggeri sender ut en veileder til lokale arrangører for markedsføring uten brudd på lovgivningen.

Å fortelle åpent om egne produkt er ytringsfrihet, en frihet som burde stått sterkere i Norge.

Mest lest

Arrangementer