Ukategorisert

Oppmerksomhet om maritim forsøpling

I sommer og i høst har det vært stor oppmerksomhet om forsøpling og maritim forsøpling. Mediene har omtalt mange aksjoner der innbyggere i lokalsamfunn har gjennomført ryddeaksjoner.

Forsøpling er ett av politikkområdene som er en utfordring for liberalister. Søppel kastes i områdene der eiendomsretten er uavklart, og vær og vind frakter søppel slik at det gir store ulemper for uskyldige parter.

Selv om søppel er irriterende, har det blitt gjennomført interessant forskning som kan være en motpol til alle som hevder plast ødelegger for eksempel det meste av fisk.

Produksjonen av plast i Europa i samme periode er tredoblet, men det er ingen stigning av mikroplast, verken i vannet eller i fisk fra Østersjøen. Det melder Forskning.no.

For første gang har forskere kartlagt mer enn 25 års forurensning med plast i hav og fisk. Forskere har analysert prøver av plankton og sammenlignet med nedfrosne fiskeprøver fra tre tiår i Østersjøen. Konklusjonen overrasker dem:

–Vi hadde regnet med at det ville ha skjedd en økning. Produksjonen av plast i Europa i samme periode er tredoblet, men det er ingen stigning av mikroplast, verken i vannet eller i fisk fra Østersjøen. Det sier Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet.

Gissel Nielsen står bak den nye studien i samarbeid med forskere fra den tyske forskningsinstitusjonen GEOMAR og fra Københavns Universitet. Studien er nettopp publisert i tidsskriftet Science of the Total Environment.

Det er usikkert hva som har gitt økt oppmerksomhet rundt problematikken med maritim søppel i Norge, men at en hval ble funnet utenfor Bergen tidligere i år, en sak TV2 omtalte, har trolig gitt miljøbevegelsen medvind.

Mest lest

Arrangementer