Ukategorisert

De fleste har råd å betale avgifter

Når politikerne vedtar avgifter har store deler av befolkningen råd til å betale de nye eller oppjusterte avgiftene.

Avgiftsøkninger eller nye avgifter betyr at borgerne må prioritere bort eller ned noe annet for at politiske vedtatte avgifter skal bli betalt. Mange foretar slike prioriteringer uten at avgiftene blir uløselige problem. Avgiftene gir redusert frihet, men høyt avgiftsnivå er en tradisjon i Norge.

Det er Høyre som mener Tesla-eiere har råd til å betale den nye avgiften på elbiler fra neste år, ifølge P4.

Avgiftene gir politikerne penger til å prioritere mer eller mindre gode tiltak, penger borgerne bør beholde.

Mest lest

Arrangementer