Ukategorisert

Fengsel for å eie regnbueflagget?

En lov som forbyr alle tenkelige former for synlig støtte til lhbt-personer i Egypt, har blitt foreslått.

Nettstedet Gaysir.no presenterer forslaget som nå vurderes. Den foreslåtte loven omfatter syv artikler som forbyr både likekjønnede relasjoner og forhold, men også fester, organisering, symboler og forsamlinger, og straffer dette med mellom ett og tre års fengsel.

Fengsel for å eie et regnbueflagg? Galskap!

FRI har sammen med Amnesty sendt brev til utenriksministeren om situasjonen i Egypt og bedt om handling fra den norske regjeringen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer