Notiser

Nedgang i omsetningen for oljeselskapene

I 2016 var den internasjonale omsetningen til norske oljeserviceselskaper på 132 milliarder norske kroner. Dette er en nedgang på 31 prosent fra 2015 til 2016, og sammenfaller med en aktivitetsnedgang i petroleumsindustrien globalt i samme periode, ifølge Regjeringen.no.

Rystad Energy har siden 2012 levert rapporten «Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper» til Olje- og energidepartementet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer