Ukategorisert

Vi er alle oljebarn

Det er OD-dag, en dag der elever i den norske skolen i år gir betaling for dagsverk med arbeid bort til Nigeria.

Gjennom Operasjon Dagsverk blir norske elever lært at bistand fungerer. Det er en grunnstein for å skape sosialdemokrater. Liberalister vet bedre! Fri handel på tvers av landegrenser er mye bedre enn bistand.

Olje er tema for årets Operasjon Dagsverk. Mottakerne av pengene fra de norske elevene er i Nigeria.

I 2014 skrev lektor Sven Røgeberg et innlegg på NRK Ytring. Han påstod i innlegget at Operasjon Dagsverk forteller ungdommer om norsk godhet. Han kommer forståelig nok innpå at bistand ikke virker, og at det ikke bør være skolens oppgave å opprettholde illusjonen om at den gjør det.

Operasjon Dagsverk har gjennom mange år vært en tradisjon i den norske skolen. Tiden er inne for å avvikle tradisjonen.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • KommunazismenKommunazismen
    Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
    Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
  • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
    Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.