Ukategorisert

Idrett, alkohol og politiske vedtatte økonomiske bevilgninger

Den norske enerettsmodellen, en modell idrettsbevegelsen forsvarer for enhver pris, har gitt idrettsforbundet og særforbundene økonomisk handlingsprogram til kostbar og mye alkohol; pluss gode middager.

For oss som har hatt verv i idretten, har det lenge vært klart at det er langt mellom liv og lære i idrettsbevegelsen. Idretten har over mange år fokusert på de negative ringvirkningene mellom idrett og alkohol. Samtidig som vedtak har blir gjort, har «idrettstopper» drukket om kapp. Skribenten, som er én av Norges mest liberale innenfor ruspolitikk, var flau etter ett av de siste offisielle møtene. «Idrettstopper», som fortsatt har sentrale verv, var skikkelig fulle. Det var pinlig, spesielt med tanke på ordene de samme personene brukte fra talerstolen.

Av spilleoverskuddet til Norsk Tipping får idrettsformål 64 prosent. Mye av disse pengene går til viktig aktivitet og anlegg i lokalsamfunn, for eksempel fotballbaner og svømmehaller. Når Norsk Tipping og den norske spillpolitikken har stor oppslutning, er det trolig disse pengene politikerne er redde for å miste. Disse pengene bidrar til at politikerne kan styre idrett- og kulturpolitikken i Norge.

Av det samme overskuddet går en betydelig del til idrettsforbundet og olympiske og paralympiske komite. Det er fra denne potten det nå kommer avsløringer i mediene om alkohol og mat. At dagens regjering ikke har innvilget beløpene sentralleddet har søkt om de siste årene, er én av de fornuftige standpunktene til Høyre/FrP-regjeringen. Kulturministeren har lagt press på idrettsforbundet, et press som bør fortsette. Når tusenvis av medlemmene i organisasjoner selger lodd og vafler for å finansiere den daglige aktiviteten, er det motbydelig at toppene drikker vin for tusenvis av kroner. Alkoholholdig drikke de samme toppene advarer medlemmene imot.

Skill stat og idrett
Idrettsorganisasjonene bør styre seg selv, uten innblanding eller hjelp fra staten. Uklok oppførsel og ukloke handlinger vil få større konsekvenser internt om staten ikke bidrar økonomisk.

Idrettsforbundet er en frivillig organisasjon, eid av medlemmene. Likevel går staten og idretten hånd i hånd, fra økonomiske overføringer fra staten til idrettspolitisk drahjelp for å opprettholde dagens spillpolitikk. Selv om mange politikere har verv innenfor idretten, bør det være et klart skille mellom staten og idretten.

La idrettsforbund få full frihet, la idrettsforbundet få fullt ansvar. Skill stat og idrett, og man bør ikke være liberalist for å forsvare et totalt skille mellom stat og idrett.

Mest lest

Arrangementer