Ukategorisert

Skattelettelser på 3 000 kroner

Venstre har presentert partiets alternative statsbudsjett for 2018, et forslag som skal medføre skattelettelser på 3 000 kroner til alle med vanlige inntekter.

I forslaget er det omprioriteringer på cirka 28,5 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Omtrent 12 milliarder kroner av dette er innenfor skatter og avgifter. Venstre ønsker å redusere oljepengebruken med 530 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Selv om det virker mye å omprioritere 28,5 milliarder kroner er det relativt lite sammenlignet med budsjettets størrelse.

Dokumentet som ligger på Venstre.no inneholder mange mer eller mindre gode forslag.

Venstres alternative statsbudsjett er et godt argument om hvorfor partiet bør inngå i regjeringen til Erna Solberg. Enigheten er mye større enn uenighetene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer