Ukategorisert

Mer kunnskap blant ungdommer om demokrati

Det er forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder kunnskap og engasjement om demokrati.

Norske elever har fått mer kunnskap om demokrati fra 2009 til 2016. Sammenlignet med det internasjonale snittet skårer de høyt på kunnskap om og forståelse av demokrati, samfunnssystemer og demokratiske prinsipper, ifølge Regjeringen.no.

Norge gjør det noe svakere enn de andre nordiske landene, men er etter Sverige det landet i Norden som har hatt størst fremgang. Mye tyder også på at skolen er en spesielt viktig demokratisk arena for elever i Norge.

–Denne undersøkelsen viser at skolene jobber godt med å inkludere demokrati og medborgerskap i undervisningen. Skolen skal bidra til at elevene blir aktive samfunnsborgere, og det er ingen liten oppgave, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) har undersøkt 14-åringers kunnskap om og engasjement i demokratiske og samfunnspolitiske spørsmål. Målet er å finne ut hvordan denne aldersgruppen kjenner til, utøver og forberedes til rollen som demokratiske medborgere i dagens og fremtidens samfunn. I alt deltar 24 land i ICCS 2016.

Ettersom kunnskapsnivået har økt gir det bensin på bålet for oss som ønsker redusert stemmerettsalder.

Mest lest

Arrangementer