Ukategorisert

Høyre-representant på Stortinget etterlyste nyheter

Tirsdag ble det gjennomført høring om sammenslåingen av Troms og Finnmark fylke, en sammenslåing det er stor motstand mot i Finnmark.

Det var Kommunal- og forvaltningskomiteen som gjennomførte høringen. Fra Finnmark møtte fylkestingspolitikere og representant fra folkeaksjonen mot sammenslåingen.

Ove Trellevik, stortingsrepresentant fra Høyre, kom med det beste spørsmålet under høringen. Han spurte finnmarkingene om de ikke hadde noe nytt de kunne komme med. Alle opplysningene som ble brakt fram for komitémedlemmene var kjente opplysninger fra da Stortinget fattet vedtaket før sommeren.

Flere av spørsmålene i Stortingets muntlige spørretime onsdag formiddag, handlet om tvangssammenslåingen.

Færre fylkeskommuner eller regioner, er eller bør være effektivisering av offentlig sektor. Færre fylkeskommuner bør gi færre politikere og byråkrater, selv om fylkeskommunene fortsatt skal drive skoler, samferdsel, næringsutvikling og kulturpolitikk.

Det beste ville vært om Stortinget fjernet ett forvaltningsnivå, men dette er det ikke flertall for. Den politiske viljen til å bruke skattefinansierte penger betydelig mer effektivt, er ikke tilstede på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer