Ukategorisert

Invitasjon til innspillmøte

Medietilsynet inviterer mediebransjeaktører, organisasjoner, forskningsmiljøer, til innspillmøte i Oslo den 20. november.

Medietilsynet starter arbeidet med rapporten om hvordan NRK bidrar til mediemangfold med et åpent innspillmøte.

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide en rapport om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet.

–Vi ønsker at Medietilsynet utarbeider denne rapporten om hvordan NRKs tilbud påvirker mediemangfoldet. Det vil være med og gi oss et faktagrunnlag for stortingsmeldingen om mediestøtte som vi nå er i full gang med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til Dagens Næringsliv i oktober.

Invitasjonen til møtet ligger på, Medietilsynet.no.

Politikerne bør begrense tilgangen til penger for NRK. Med mindre penger for det statlige selskapet, ville private aktører fått større rom og bedre konkurransevilkår.

Tags:

Mest lest

Arrangementer