Ukategorisert

85 prosent av helseutgiftene er skattefinansierte

Det er mulig å organisere og finansiere helsevesenet på en annen og mer rettferdig måte, samtidig som politikerne vedtar ordninger som ivaretar personer som ikke kan ta ansvar for egen helse.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, viser at norske helseutgifter utgjorde 10,5 prosent av BNP i fjor.

Norge kommer på fjerde plass blant OECD-landene når vi sammenligner utgifter til helseformål per innbygger. USA bruker mest, fulgt av Sveits, Luxembourg og Norge.

At USA ligger så høyt i helseutgifter kommer av den private helsesektoren, en sektor vi bør sette pris på.

Helsetjenestene blir finansiert ulikt fra land til land. I Norge dekkes 85 prosent av utgiftene gjennom det offentlige. Det betyr at en stor del av utgiftene finansieres av skatter og avgifter med de urettferdighetene som ligger i dette systemet.

Ikke alt av helseutgifter i Norge blir dekket av skatter og avgifter. Tannlege er ett av områdene der vi betaler for egne kostnader, selv om mange politikere vil skattefinansiere også dette området.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Viveke Wessel
Viveke Wessel
4 years ago

Det er en kjensgjerning at norsk helsevesen er dyrt og leverer dårlig.
I tillegg brukes det hyppig og overflødig av noen, mens andre nesten ikke er innom. Det en som skatteleverandør bidrar med til helse i et arbeidsforhold over mange år, er nok til å dekke mer enn alvorlige helseproblemer for en selv…, så la oss velge og betale for det vi i realiteten trenger.

Fra arkivet