Ukategorisert

Mest frivillig arbeid for idrettslagene

Nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag siste år, viser Levekårsundersøkelsen 2017 Statistisk sentralbyrå har presentert.

Det har vært en svak nedgang i medlemsmassen for idrettslag. Ikke spesielt merkelig ettersom samfunnet har endret seg mye og konkurransen om befolkningens fritid har økt kraftig de siste 20 årene.

Med en så stor del av befolkningen som medlem av et idrettslag, er det enkelt for politikerne å «kjøpe» oppslutning ved valg gjennom utvalgte satsinger innenfor idrett.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer