Ukategorisert

Mest frivillig arbeid for idrettslagene

Nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag siste år, viser Levekårsundersøkelsen 2017 Statistisk sentralbyrå har presentert.

Det har vært en svak nedgang i medlemsmassen for idrettslag. Ikke spesielt merkelig ettersom samfunnet har endret seg mye og konkurransen om befolkningens fritid har økt kraftig de siste 20 årene.

Med en så stor del av befolkningen som medlem av et idrettslag, er det enkelt for politikerne å «kjøpe» oppslutning ved valg gjennom utvalgte satsinger innenfor idrett.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
    Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.