Ukategorisert

Tak på statlige lederlønninger

Statsministeren skal i teorien være den i staten som tjener mest penger, ifølge representantforslaget tre SV-politikere har levert inn på Stortinget.

Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nisrin El Morabit, ønsker at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om at taket på samlet godtgjørelse for ansatte i staten, inkludert eventuelle tillegg og pensjon, ikke skal være på et høyere nivå enn de ordningene som til enhver tid gjelder for statsministeren.

SV-representantene ønsker at ny statlig ordning om lederlønninger kun skal gjelde for nye avtaler. Gamle avtaler har allerede blitt inngått.

–I forvaltningen, statsforetak og heleide statlige selskaper vil det være mulig å innføre tak på lederlønninger direkte eller gjennom generalforsamlingen der det er aktuelt. I deleide statlige selskaper må statens utsendinger til generalforsamlingene instrueres til å stemme for de begrensningene som til enhver tid gjelder for lederlønninger. Det har SV-politikerne skrevet som en del av bakgrunnen for forslaget.

Selv om arbeidsgiveren er staten eller statlig eid bedrift, bør avtalefriheten gjelde; både for rekrutterte ledere og de statlig utnevnte styrene. Det er mulig tak på lederlønning kan være en god idé for enkelte på rød side av politikken, men det gir mange praktiske problem for statlige ledere og en del av de statlige oppnevnte styrene. Et tak vil begrense mulighetene til å få tak i nødvendig kompetanse i nøkkelposisjoner.

Politikerne bør heller bekymre seg over statens størrelse. Det er langt mer bekymringsverdig enn lønnsnivået blant utvalgte ledere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer