Ukategorisert

Regjeringens endringsforslag skaper debatt

Det blir spørsmål om tannhelsetjenesten i Stortingets ordinære spørretime på onsdag.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stiller spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie i spørretimen, om de minimale endringene regjeringen ønsker for tannhelsetjenesten.

Hele spørsmålet:
«Frå 2018 føreslår regjeringa endringar i folketrygdas stønadsordning til tannbehandling etter innslagspunkt 14. Det skal ikkje lenger vere mogleg å få dekka kostnader ved tannbehandling til pasientar med tannskrekk/odontofobi. Dette er ei svært sårbar og utsatt gruppe pasientar, som frå nyttår står utan eit reelt behandlingstilbod. Kvifor blei ikkje denne store endringa sendt på høyring, og vil statsråden reversere denne innstramminga for pasientar med alvorleg tannbehandlingsangst?»

Det er ordinær spørretime på Stortinget onsdag formiddag.

Mest lest

Arrangementer