Ukategorisert

Rusreformprisen 2017 går til Thorvald Stoltenberg

Rusreformprisen 2017 går til Thorvald Stoltenberg og det er veldig fortjent!

Torsdag kveld blir Rusreformprisen 2017 delt ut av Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Organisasjonen setter skadeforebygging i sentrum av norsk ruspolitikk, og jobber for å flytte fokus fra avskrekking og straff til opplysning, omsorg og menneskerettigheter.

I begrunnelsen for at Thorvald Stoltenberg tildeles prisen, står det at Stoltenberg har utmerket seg i flere tiår ved å løfte frem de rusavhengiges sak på de øverste politiske nivåer og står fortsatt stødig i kampen. Han har kjempet med et genuint politisk engasjement, hvor han har fremmet til dels kontroversielle, men ytterst nødvendige tiltak, for å bedre samfunnets håndtering av rusavhengige og rusrelaterte skader. Med politisk flertall for avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler, iht. partiprogrammene for 2017, står Norge overfor et paradigmeskifte i ruspolitikken. Stoltenberg har som en av de fremste forkjemperne for dette skiftet utgjort en troverdig og erfaren stemme i den offentlige debatt.

Stoltenbergutvalgets rapport om tiltak for å bedre rusomsorgen (2009-2010) har bl.a. løftet frem debatten om heroinassistert behandling, hvor han kjempet frem et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte i 2015. Videre har han sittet i panelet i FNs Verdenskommisjon om narkotikapolitikk, hvor han sammen med blant andre Kofi Annan og Richard Branson var delaktig i å rette sterk kritikk mot den rådende ruspolitikken og den destruktive “krigen mot narkotika” – og foreslå avkriminalisering av narkotikabruk.

Stoltenberg har i Norge vært en viktig stemme for pårørende og etterlatte etter overdosedødsfall. Gjennom åpenhet om sin egen datters rusproblemer, har han vært et forbilde for mange pårørende i kampen om ikke å gi opp håpet om å kunne hjelpe. Som han skriver i forordet til Stoltenbergutvalgets rapport: «Håpet er nesten like viktig som livet – uten håpet når vi aldri våre mål.»

— Thorvald er kjent langt utenfor Norges grenser for sitt arbeid, og han har gjort det enklere for andre politikere å si at det trengs en annen tilnærming for å redusere skader knyttet til illegale rusmidler, sier Roll Spinnangr, leder, Foreningen Tryggere Ruspolitikk, i en pressemelding.

Mest lest

Arrangementer