Ukategorisert

Vil utrede spørsmålet om aktiv dødshjelp

Landsmøtet i Grønn Ungdom ønsker utredning om aktiv dødshjelp.

For liberalister bør spørsmålet om aktiv dødshjelp være enkelt. Retten til å bestemme over eget liv, må bety en bety en frihet til å avslutte livet på en verdig måte.

Fremskrittskrittspartiet vedtok ja til aktiv dødshjelp på landsmøtet i 2009, et vedtak partiledelsen har gjemt godt. Det er også jevnlig debatt i Venstre om spørsmålet, men landsmøtet i Venstre har nedstemt forslag om aktiv dødshjelp-utredning.

Landsmøtet i Grønn Ungdom går inn for å utrede å tillate eutanasi og legeassistert dødshjelp i Norge. Ikke på grunn av en skråsikkerhet om at det er riktig å legalisere dette, men fordi debatten om aktiv dødshjelp bør være mest mulig kunnskapsbasert. En slik utredning skal balansere mellom enkeltmenneskets rett til å bestemme over slutt på eget liv, og hensynet til å beskytte enkeltmennesker mot utilbørlig press fra omgivelsene, ifølge Grønn Ungdoms nettsted.

Mest lest

Arrangementer