Ukategorisert

Vil utrede spørsmålet om aktiv dødshjelp

Landsmøtet i Grønn Ungdom ønsker utredning om aktiv dødshjelp.

For liberalister bør spørsmålet om aktiv dødshjelp være enkelt. Retten til å bestemme over eget liv, må bety en bety en frihet til å avslutte livet på en verdig måte.

Fremskrittskrittspartiet vedtok ja til aktiv dødshjelp på landsmøtet i 2009, et vedtak partiledelsen har gjemt godt. Det er også jevnlig debatt i Venstre om spørsmålet, men landsmøtet i Venstre har nedstemt forslag om aktiv dødshjelp-utredning.

Landsmøtet i Grønn Ungdom går inn for å utrede å tillate eutanasi og legeassistert dødshjelp i Norge. Ikke på grunn av en skråsikkerhet om at det er riktig å legalisere dette, men fordi debatten om aktiv dødshjelp bør være mest mulig kunnskapsbasert. En slik utredning skal balansere mellom enkeltmenneskets rett til å bestemme over slutt på eget liv, og hensynet til å beskytte enkeltmennesker mot utilbørlig press fra omgivelsene, ifølge Grønn Ungdoms nettsted.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • For mye folk er ikke problemetFor mye folk er ikke problemet
  Glem befolkningsveksten. Problemet er for lite og for dyr energi. Og Paul Ehrlich.
 • Liberalister bør være globalisterLiberalister bør være globalister
  Nasjonalisme er en form for kollektivisme. Derfor bør liberalister være globalister.
 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger