Ukategorisert

En vellykket kampanje fra Pensjonistforbundet

Saken er liten, men den viser at sterke pressgrupper, og pensjonister er en sterk gruppe, kan påvirke Stortinget.

Stortinget har vedtatt at pensjonister som ønsker det, skal få slippen i postkassen fra 1. juli 2018. At politikerne går tilbake til den gamle ordningen, viser at grupper som organiserer seg kan stoppe effektivisering.

32 000 personer har signert på oppropet om å få «slippen» tilbake, en kampanje i regi av Pensjonistforbundet som Liberaleren har omtalt flere ganger.

Det er ett år siden NAV fjernet muligheten til at pensjonister skulle få «slippen» i postkassen. I dag skulle Stortinget behandle et representantforslag fra Senterpartiet om å få «slippen» tilbake. Både Ap og SV støttet Sp, men KrF som i valgkampen støttet saken, gikk ikke inn for å innføre slippen fra 1. januar 2018 i budsjettforliket med regjeringspartiene.

I går kveld tok saken en ny vending, da stortingsrepresentant Steinar Reiten fra KrF leverte inn et forslag der han på vegne av KrF foreslår en valgfri rett til å få utbetalingsinformasjon tilsendt løpende pr. post fra 1. juli. Når innføringen skjer 1. juli vil kostanden komme i revidert nasjonalbudsjett.

Senterpartiet har vært partiet som har frontet denne saken sterkest for Pensjonistforbundet. Effektivisering er ikke en tradisjonell senterpartisak.

Mest lest

Arrangementer