Ukategorisert

Det er fortsatt penger til alkohol i sentralleddet i norsk idrett

Regjeringen har tildelt 710,9 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2018, en økning på 27 millioner kroner fra 2017.

Det aller meste av pengene skal bidra til aktiviteter i lag og foreninger. Samtidig får byråkratiet i norsk idrett fortsatt bra med midler, penger som blant annet har blitt brukt til alkohol og hyggelige måltider for toppene.

Kulturministeren skryter av kutt i grunnstøtten til NIFs sentralledd med fem millioner kroner fra 2017, men kuttet burde vært større.

Tilskudd til NIF for 2018:
Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt, kr 125 000 000,-
Post 2 Grunnstøtte særforbund, kr 261 000 000,-
Post 3 Barn, ungdom og bredde, kr 169 900 000,-
Post 4 Toppidrett, kr 155 000 000,-

Skill lag
I tilskuddsbrevet for 2018 stiller Kulturdepartementet krav til blant annet godt styresett, prioritering av etikk og holdningsskapende antidopingarbeid og bedre kjønnsbalanse i ledende stillinger.

Vi bør etter hvert være et så liberalt samfunn, at staten og idretten skiller lag. Idrettsorganisasjonene bør styre seg selv, uten innblanding eller hjelp fra staten.

Idrettsforbundet er en frivillig organisasjon, eid av medlemmene. Likevel går staten og idretten hånd i hånd, fra økonomiske overføringer fra staten til idrettspolitisk drahjelp for å opprettholde dagens spillpolitikk. Selv om mange politikere har verv innenfor idretten, bør det være et klart skille mellom staten og idretten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer