Ukategorisert

Bjørnar Moxnes gjør det som burde vært gjort for lenge siden

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, har fremmet et representantforslag på Stortinget, et forslag om utredning av Nobels formål med fredsprisen og av Stortingets rolle ved valg av medlemmer til komiteen.

For alle som ønsker et skille mellom staten og fredsprisen, er intensjonen i forslaget til Rødt-representanten godt.

–Stortinget har her påtatt seg en særegen oppgave. Det å være valgkomité for en privat svensk stiftelse ligger på siden av Stortingets funksjoner etter Grunnloven. Det bør utredes hva formålet med prisen er, og om Stortinget fortsatt bør og kan gi slik bistand til Nobelstiftelsen, herunder om partienes privilegier i fordelingen av medlemskap i Nobelkomiteen tjener det formål Nobel har hatt med prisen. Det skriver Moxnes i begrunnelsen for representantforslaget.

Hele forslaget:
«Stortinget ber Presidentskapet gjennomføre en utredning av Alfred Nobels formål med fredsprisen, og om det er naturlig for Stortinget å fortsette som valgkomité for en privat svensk stiftelse. I utredningen skal det også vurderes om fordelingen av plassene i Nobelkomiteen til de politiske partiene ut fra mandattall tjener prisens formål eller bør opphøre.»

Mest lest

Arrangementer