Ukategorisert

Bjørnar Moxnes gjør det som burde vært gjort for lenge siden

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, har fremmet et representantforslag på Stortinget, et forslag om utredning av Nobels formål med fredsprisen og av Stortingets rolle ved valg av medlemmer til komiteen.

For alle som ønsker et skille mellom staten og fredsprisen, er intensjonen i forslaget til Rødt-representanten godt.

–Stortinget har her påtatt seg en særegen oppgave. Det å være valgkomité for en privat svensk stiftelse ligger på siden av Stortingets funksjoner etter Grunnloven. Det bør utredes hva formålet med prisen er, og om Stortinget fortsatt bør og kan gi slik bistand til Nobelstiftelsen, herunder om partienes privilegier i fordelingen av medlemskap i Nobelkomiteen tjener det formål Nobel har hatt med prisen. Det skriver Moxnes i begrunnelsen for representantforslaget.

Hele forslaget:
«Stortinget ber Presidentskapet gjennomføre en utredning av Alfred Nobels formål med fredsprisen, og om det er naturlig for Stortinget å fortsette som valgkomité for en privat svensk stiftelse. I utredningen skal det også vurderes om fordelingen av plassene i Nobelkomiteen til de politiske partiene ut fra mandattall tjener prisens formål eller bør opphøre.»

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Har du betalt “forsikring” hos staten?Har du betalt “forsikring” hos staten?
  Hva tror du forsikringsvilkårene består av, loven som kan endres eller "samfunnskontrakten" som ingen har sett?
 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Det retoriske trikset "motte and bailey" er ikke så kjent, men populært i bruk. Kunnskap er makt!
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.