Ukategorisert

Vil gjeninnføre forbudet mot reptilarter i Norge

Det var store medieoppslag i august da 19 arter av slanger, øgler og skilpadder, ble unndratt fra krav om tillatelse til innførsel etter forskrift om fremmede organismer.

Endringene i forskrift om fremmede organismer ble vedtatt av Kongen i statsråd den 11.mai 2017.

Nå har Steinar Reiten, Tore Storehaug og Olaug V. Bollestad, alle stortingsrepresentanter for KrF, fremmet et representantforslag om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge.

KrF-representantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen gjeninnføre forbudet mot reptilartene som ble legalisert med virkning fra 15. august 2017, med umiddelbar virkning. Stortinget ber regjeringen vurdere muligheten for at et eventuelt nytt forbud også kan omfatte reptiler som er anskaffet mellom oppheving av forbudet og gjeninnføringen av det.

Stortingsrepresentantene kommer ikke med nye argument for motstanden mot legaliseringen, men fremmer syn som kom fram da saken var på høring.

Mest lest

Arrangementer