Ukategorisert

Mistenkeliggjøring av bussjåfører

Det er ikke mange ulykker på norske veger der bussjåfører har blitt mistenkt for ruspåvirket kjøring.

Likevel legger regjeringen til rette for alkolås i blant annet busser.

Regjeringen har lagt frem et lovforslag i vegtrafikkloven som tilrettelegger for et påbud om installering av alkolås i alle kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag på vei, ifølge Regjeringen.no.

Påbudet vil i første omgang vil gjelde for norske busser og minibusser som benyttes til persontransport mot vederlag. Disse transportselskapene vil få overgangsordninger for å innrette seg. Alkolåspåbudet kan ved en senere endring eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer og godstransport.

Mest lest

Arrangementer