Ukategorisert

Det blir endringer i drosjenæringen

Vi burde hatt en drosjenæringen med så fri og lik konkurranse som overhode mulig.

Samferdselsdepartementet har satt i gang regelverksarbeid hvor det blant annet vil bli foreslått oppheving av behovsprøvingen og sentraltilknytningsplikten i drosjenæringen.

Forslag til endringer vil følge vanlig prosedyre og skal ut på alminnelig høring før de iverksettes. Det tas sikte på å sende forslagene til regelverksendringer på høring høsten 2018, ifølge Regjeringen.no.

Dessverre vil det i overskuelig framtid, også etter endringene, være krav om drosjeløyve.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • I møte med fiendenI møte med fienden
  Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • Et forsvar for retten til å være uorganisertEt forsvar for retten til å være uorganisert
  Velger du å være uorganisert, er du gratispassasjer. Ifølge fagbevegelsen.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?