Ukategorisert

Det blir endringer i drosjenæringen

Vi burde hatt en drosjenæringen med så fri og lik konkurranse som overhode mulig.

Samferdselsdepartementet har satt i gang regelverksarbeid hvor det blant annet vil bli foreslått oppheving av behovsprøvingen og sentraltilknytningsplikten i drosjenæringen.

Forslag til endringer vil følge vanlig prosedyre og skal ut på alminnelig høring før de iverksettes. Det tas sikte på å sende forslagene til regelverksendringer på høring høsten 2018, ifølge Regjeringen.no.

Dessverre vil det i overskuelig framtid, også etter endringene, være krav om drosjeløyve.

Mest lest

Arrangementer