Ukategorisert

Stortingsrepresentanter bør foreslå private fengsler

Petter Eide, stortingsrepresentant for SV, ønsker at Norge skal avvikle ordningen med kjøp av fengselsplasser i Nederland, en ordning som har bidratt til kortere venteliste.

Eide foreslår i et representantforslag, at Stortinget skal be regjeringen avvikle leie av soningsplasser i Nederland snarest.

Ulike tjenester og tilbud i offentlig sektor er preget av at personer står i kø. Det holder å nevne helsevesenet og norske fengsler for å bevise påstanden. Det blir som regel kø og ventelister på områdene med liten eller ingen konkurranse.

Alternativet til kjøp av plasser i Nederland, er private fengsel i Norge. Gjerne finansiert gjennom stykkprisordningen.

Når Petter Eide vil avvikle en vellykket ordning bør det tenne stortingsrepresentanter til «nytenking». Private institusjoner i Norge for domfelte personer ville vært en berikelse.

Mest lest

Arrangementer