Ukategorisert

Forenklinger og reduserte kostnader for regnskapspliktige

I statsråd ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven sanksjonert.

Lovendringene innebærer at små foretak (inkludert aksjeselskap) ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift må opplyses i note. Videre inneholder lovendringene regler om at små enkeltpersonforetak og enkelte små ansvarlige selskap kan utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt når dette kan anses som god regnskapsskikk, ifølge Regjeringen.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer