Notiser

Foreslår å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag som åpner for dobbelt statsborgerskap, ifølge Regjeringen.no.

Comments are closed.

Fra arkivet