Ukategorisert

Ønsker offentlig utvalg om ruspolitikk

Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen sette ned et offentlig utvalg (NOU) om norsk ruspolitikk.

Forslagsstillerne fremhever at Senterpartiet vil videreføre lovforbudet mot innehav og bruk narkotika, skriver Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe og Geir Adelsten Iversen i representantforslaget.

Forslagsstillerne mener det er behov for offentlig utredning om norsk ruspolitikk med utredning om status, mål og tiltak for ruspolitikk generelt og narkotikapolitikk spesielt.

Norge har ikke behov for en utredning om mer av det samme, men kursendring med liberalisering av alle rusmidlene er forlokkende.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jarle Larsen
Jarle Larsen
4 years ago

Udemokratisk og idiotisk forslag fra SP. Hva slags grunnlag skal et Storting utrede og kartlegge behovet for tiltak når konsekvensene ved videre forbud ikke skal vurderes.Seterpartiet svikter alle sine medlemmer og velgere. 95% av alle svarer avisene at de støtter Medisinsk cannabis.Det inkluderer Naturligvis SP sine velgere også. Selv om Toppe er kynisk så er velgerne medmennesker. Til alle SP medlemmer ut i de lokale diktaturene, cannabis legaliseringen knuser diktatorene og fjerner næringsgrunnlaget for korrupsjonen. Det blir redningen for barnevernet og starten på Norsk direktedemokrati. Land rundt her som går for full legalisering den siste tiden er Danmark, Finland, Polen,… Read more »

Fra arkivet