Ukategorisert

Tenk hvordan denne listen kunne sett ut

Høyre har sendt ut en liste med sitat fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i forbindelse med noen endringer som trer i kraft 1. januar.

Det skjer en rekke endringer i Norge ved årsskiftet, men endringene kunne og burde vært større med tanke på at Høyre, FrP og Venstre hadde flertallet i Stortinget i forrige valgperiode. I inneværende periode må også KrF være med for å sikre ikke-sosialistisk flertall for saker på Stortinget.

Sitatene fra statsråden:
-2018 blir et godt år for alle som liker modernisering og forbedringer.
-Så fort vi er over i et nytt år kommer det en rekke eksempler på hvordan Høyre/Frp-regjeringen, i samarbeid med Venstre og Krf, tar Norge enda et skritt i riktig retning.
-Noe av de vi er mest fornøyd med er at alle under 30 år som går på NAV nå skal få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme.
-Dette tiltaket, sammen en viktig modernisering av Arbeidsmiljøloven, aktivitetsplikt for unge og fraværsgrensen, vil bidra til å få flere inn i arbeid og ut av NAV-køen.
-Vi fjerner også den såkalte maskinskatten, vi senker skatten på arbeid og vanlig inntekt, og 2018 markerer også slutten på en mengde unødvendige rapporteringskrav for næringslivet.

Andre endringer som trer i kraft 1. januar 2018:
• Ny likestillings- og diskrimineringslov samler diskrimineringsvernet, som i dag er spredt på fire ulike lover, i én lov. Diskrimineringsvernet styrkes ved at lovverket blir lettere å forstå og bruke og gjennom flere nye bestemmelser.
• Digital aktivitetsplan og sykemelding.
• Juryordningen avvikles.
• Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene.
• Kommunen får nå en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3.
• Velferden i pelsdyrholdet styrkes.
• Klimaloven trer i kraft.
• Det blir mer nullutslippsdrivstoff i veitrafikken.

Mest lest

Arrangementer