Ukategorisert

Jahn Otto Johansen holdt foredrag for liberalister

Jahn Otto Johansen er død. Den tidligere tv-profilen ble 83 år gammel. Da han var yngre fikk blant annet liberalister skolering om Reagan av NRK-kjempen.

Johansen holdt foredrag i 2006 i forbindelse med Reagan-seminaret som Monticello Society arrangerte. Bent Johan Mosfjell deltok på seminaret og skrøt av foredraget.

Foredraget hadde arbeidstittelen «Reagan og norsk presse».

–Det amerikanske samfunnet er det mest selvkritiske landet i verden i dag. De vil ha motforestillinger. Det er ikke tilfeldig at de ti mest intelligente menneskene i Tyskland reiser til Amerika. Der er det muligheter, sa Johansen.

Johansen pratet om tre faser knyttet til sin forståelse av Reagan. Den første var før han reiste dit som korrespondent.

– Jeg trodde han skulle bli en ny Nixon. Man må være ganske konservativ i Amerika for å føre en ikke-konservativ utenrikspolitikk. Jeg var ganske ensom svale da jeg skrev at Reagan ikke var konservativ. Reagan var en positiv erstatning etter Carter. Problemet med Carter var at hans administrasjon var splittet og at Sovjetunionen invaderte Afghanistan. Jeg tenkte: La oss få en Reagan som kan bli en ny Nixon. Det mente forresten russerne også. De tok ikke hans anti-sovjet utspill alvorlig. De hadde hørt det samme fra Nixon og de hadde aldri samarbeidet bedre med noen, sa Johansen, ifølge artikkelen på Liberaleren som ble publisert i februar 2006.

Mest lest

Arrangementer