Ukategorisert

Privatisering av vielsene

Fra 1. januar fikk kommunene ansvaret for å vie brudepar borgerlig, en ny kommunale oppgave som har fått massiv oppmerksomhet både i 2017 og de første dagene av 2018.

Kommunene overtok oppgaven fra domstolene fra 1. januar.

I flere medier i 2018 er det fortellinger der lokalpolitikere vier innbyggere. Søte historier, men endringen som ble vedtatt i fjor burde vært annerledes.

Istedenfor en ny oppgave til kommunene, burde politikerne privatisert vigsler. Det offentlige burde ikke hatt ansvar for å finansiere seremonien eller foreta den symbolske handlingen mellom voksne personer.

Er det etterspørsel etter slike seremonier, vil markedet sørge for at personer får inngått ekteskap på en seremoniell måte.

Liberaleren er ikke den største tilhengeren av ekteskap. Forholdet mellom borgere bør være regulert gjennom privatrettslige avtaler. Også på dette området setter vi grenser for politikk!

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Har du betalt “forsikring” hos staten?Har du betalt “forsikring” hos staten?
  Hva tror du forsikringsvilkårene består av, loven som kan endres eller "samfunnskontrakten" som ingen har sett?
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Konkurranseutsetting er ikke privatiseringKonkurranseutsetting er ikke privatisering
  Konkurranseutsetting er ikke privatisering, uansett hva rødgrønne politikere hevder.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.