Kommentar

Har aldri vært positiv avkastning i globale aksjer 12 måneder på rad

Nordea mener 2018 blir et godt år, ifølge markedssynet banken har sendt ut.

Desember markerte tolvte måned på rad i 2017 med positiv avkastning i globale aksjer. Dette, altså positiv månedsavkastning i aksjemarkedet i hver eneste måned i løpet av et år har aldri skjedd tidligere, i hvert fall ikke så lenge vi har data, har Nordea skrevet i markedssynet for januar 2018.

Nøkkeltall fra stort sett alle verdens hjørner fortsetter å overraske positivt, med unntak av Latin-Amerika, der nøkkeltallene har skuffet en del i det siste. De største positive overraskelsene gjennom 2017 kom fra eurosonen, og imponerende nok fortsetter nøkkeltallene herfra å slå forventningene. Nøkkeltall fra USA har vist en klar bedring gjennom høsten. Ettersom USA og eurosonen er verdens to største økonomier, og utgjør godt over 60 prosent av globale aksjemarkeder, har det mye å si for både inntjeningsutsikter og det generelle markedssentimentet at de største positive overraskelsene kommer nettopp herfra. Ser vi til fremvoksende markeder er det imidlertid her veksten i absolutt forstand er sterkest. Veksten i Kina er riktignok på vei ned, men innenlandsk etterspørsel holder seg fortsatt god nok til å støtte fortsatt god vekst i global handel og dermed god vekst i verdensøkonomien for øvrig, ifølge Nordea.

Med hoppet i oljeprisen mot slutten av desember fikk også Oslo Børs seg et solid løft, og var blant de aksjeregionene som ga best avkastning måneden sett under ett. Tidligere på høsten var imidlertid avkastningen på Oslo Børs svakere enn globalt, til tross for den gradvise oppgangen i oljeprisen, men dette skyldes svakheten i krona i denne perioden. At det går bedre med norsk økonomi er støttende både for inntjeningsutsiktene til norske selskaper og den norske krona fremover, og begge deler taler for solid relativ avkastning i norske aksjer. Usikkerheten knyttet til både krona og oljeprisen legger imidlertid en demper på entusiasmen, det samme gjør den høye verdsettelsen. Til tross for å ha kommet marginalt ned i det siste, er prisingen av norske aksjer fortsatt nær det høyeste nivået på 17 år, og det er litt for dyrt for å rettferdiggjøre en overvekt, ifølge Nordea

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer