Ukategorisert

Festrøyking er farlig. Eller det meste er farlig

Befolkningen blir advart mot det aller meste. Samfunnet har etter hvert blitt gjennomregulert; både for å finansiere en gigantisk offentlig sektor, men også for å regulere forbruk.

På området tobakk har vi sett at reguleringer og forbud har avlet reguleringer og forbud. Politikerne og vedtak blir trolig stimulert av forskning, forskning som bygger opp om formyndernes standpunkt.

Nå viser forskning, ifølge Forskning.no, at dem som tar en festrøyk har 38 prosent høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med dem som aldri røyker.

Å forske på menneskenes helse er vanskelig ettersom alle menneskene er ulike. Det som er misbruk for et menneske, vil være ren nytelse eller nyttig konsum for et annet menneske.

Liberaleren, eller konsekvente liberalister, ønsker å tillate det aller meste, så fremst det er basert på handlinger med fravær av tvang. Hver enkelt borger skal ha rett til å putte hva som helst i egen kropp. Vi skiller ikke mellom cannabis, sigaretter, alkohol, sjokolade eller kokain, for å nevne noen produkt som er med på å berike menneskers liv.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
    Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Antirasistisk Senter trivialiserer fascismenAntirasistisk Senter trivialiserer fascismen
    Antirasistisk Senter bidrar til å senke sensitiviteten til fremmedfiendtlige og autoritære tanker.