Ukategorisert

Spør om tiltak for redusert grensehandel

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet, spør finansminister Siv Jensen om regjeringen vil fremme forslag om endring i avgiftspolitikken for å redusere grensehandelen og gi norsk næringsliv bedre og mer forutsigbare rammevilkår?

Politikerne kan i stor grad bestemme nivået på grensehandelen gjennom avgiftspolitikken.

Siv Jensen vet som leder av Fremskrittspartiet, at avgifter er en stor byrde. Det bør være vanskelig for såkalt liberale politikere å forsvare flere av avgiftene som har økt de siste årene.

Denne regjeringen og samarbeidspartiene har flyseteavgiften, og økningen i avgifter på sjokolade- og sukkervarer på CVen. Utfordringen er at ingen av de andre partiene på Stortinget forsvarer et generelt lavere avgiftsnivå enn for eksempel Fremskrittspartiet.

Hele spørsmålet fra Sigbjørn Gjelsvik til finansminister Siv Jensen:
«I de siste årenes budsjettforlik har det blitt vedtatt flere markante avgiftshopp og forslag om nye avgifter, f.eks. forslag om plastposeavgift, flyseteavgift og nå sist en 83 prosents økning i avgiften på sjokolade- og sukkervarer som har medført økt grensehandel og tap av arbeidsplasser i Norge. Samtidig er grensen økt for avgiftsfri import via nett fra utlandet. Vil regjeringen fremme forslag om endring i avgiftspolitikken for å redusere grensehandelen og gi norsk næringsliv bedre og mer forutsigbare rammevilkår?»

Det er spørretime på Stortinget onsdag formiddag.

Mest lest

Arrangementer