Ukategorisert

Wifi-støtteordning for kommunene

Det er merkelig at EØS-avtalen åpner for at kommunene kan søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett.

Ordningen, kalt Wifi4EU, skal gi flere gratis wifi-soner på offentlige steder som parker, torg, havner og bibliotek, ifølge Regjeringen.no.

Å lage Wifi-soner er ikke spesielt kostbart eller vanskelig. At dette skal kvalifisere for skattefinansiert støtte, sier til om hvor avhengig samfunnet har blitt av støtteordninger. Det virker som om det lages ordninger kun for ordningenes skyld.

Det er en rekke forutsetninger for tilskudd, blant annet gratis å bruke.

Tags:

Mest lest

Arrangementer