Ukategorisert

Rusreform etter modell fra Portugal

Søndag ettermiddag presenterte Høyre, FrP og Venstre avtalen mellom partiene, en avtale som danner grunnlaget for regjeringsutvidelsen.

Det blir ingen drastiske endringer i Norge basert på avtaleteksten partiene har blitt enige om. Det er videreutvikling av samarbeidet som har vært gjeldende i fire år. Det er litt trist at partiene ikke har flertall på Stortinget, men er avhengige av KrF. En flertallregjering ville gjort det meste mye enklere.

Ett av punktene i avtalen, er at partiene vil «trygge fremtidens pensjoner gjennom en ansvarlig økonomisk politikk». Er den økonomiske politikken ansvarlig? Vi har en velferdsstat som ikke er bærekraftig, og regjeringspartiene og samarbeidspartiene har satt norgesrekord i pengebruk; en rekord som ifølge partiprogrammene vil bli slått i inneværende periode.

Høyre, FrP og Venstre vil utvide alkohollovens ytre rammer for kommunal salgsbevilling av alkohol til kl 21 på hverdager og lørdager, en sak som fikk medieomtale samme dag som avtalen ble presentert. Det er en bitteliten, nesten minimal liberalisering, av alkoholloven. For øvrig forslag KrF er motstander av.

Det er veldig positivt at de tre partiene vil sette ned en personvernkommisjon for å vurdere personvernets stilling i Norge.

Partiene vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025, ifølge avtalen. Kutt i alle subsidiene er en god begynnelse!

Høyre, FrP og Venstre skal evaluere spillpolitikken, men videreføre enerettsmodellen, og vurdere muligheten for å åpne opp for flere humanitære og frivillige aktører innenfor rammen av det ESA-godkjente unntaket.

Ordningen med allmenn verneplikt for kvinner og menn blir beholdt, i tråd med tradisjonen og den illiberale politikken i Norge.

Vi som venter på rusreform skal få det i løpet av valgperioden, etter modell fra Portugal.

Det er en lang og detaljert avtale mellom partiene. Alle borgerne finner noe de liker og misliker i avtalen. Det blir bred debatt om avtalen i årene som kommer i forbindelse med forslagene fra regjeringen.

Mest lest

Arrangementer