Ukategorisert

Tallene for 2017 viser at politikerne debatterer de små summene

Til tross for en regjering og et flertall i 2017 som burde gitt betydelige skattelettelser, økte skatteinngangen til Norge.

I fjor ble det betalt inn 811 milliarder kroner i skatt. Det er 55 milliarder mer enn det som ble betalt inn i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I fjor utgjorde petroleumsskattene åtte prosent av innbetalingene.

Innbetalingene viser at skattedebattene vi har i Norge, for eksempel om formueskatten, er debatter om små summer. 811 milliarder kroner bør gi rom for debatter om større summer, og reelle forslag om større frihet for menneskene i Norge.

Bør kjempe for lavere skatt
Ikke-sosialistiske politikere fra Høyre, FrP og Venstre bør kjempe for lavere skatt i Norge, også lavere skatteinngang. Skattedebatten bør være en debatt om verdier.

Skattenivået bestemmer hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir borgerne lite spillerom, og i Norge er offentlig sektor gigantisk fordi politikerne har tilgang på mye innkrevde penger.

Mest lest

Arrangementer