Notiser

Flest nyankomne fra Afghanistan, Syria og Eritrea

Åtte av ti enslige mindreårige flyktninger i Norge er gutter. Nesten én av fem av flyktningene bor i Oslo, over dobbelt så mange som først blir bosatt i hovedstaden. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer