Ukategorisert

Ønsker mer selvstendig tenking og kreativitet i skolen

Årsmøtet i Hordaland Unge Venstre diskuterte utdanning, og har vedtatt en uttalelse.

Hordaland Unge Venstre vil gjøre egenskapen til selvstendig tenking og kreativitet til en større del av kompetansemålene i skolen. Unge Venstre-delegatene minner om at dagens skolesystem, selv om skolen har blitt utvidet med innhold, ble designet i den industrielle tiden, med mål om å trene elevene til å bli gode fabrikkarbeidere.

Hele uttalelsen fra nettstedet til Unge Venstre:
«Dagens skolesystem ble designet i den industrielle tiden, med mål om å trene elevene til å bli gode fabrikkarbeidere. Skolesystemets struktur har også røtter tilbake til eldre tider, som middelalderen, der tanken var at elevene burde lære å levere etter forventinger heller enn å forandre, og å gjenbruke ideer heller enn å gjenoppfinne dem. I vårt nåværende samfunn, og i fremtidens samfunn, er det helt andre egenskaper som kreves av dagens unge. Evnen til å skape nye samfunnsløsninger, tenke selvstendig og utøve kreativitet blir i dag langt mer belønnet, og er mye mer nødvendig, enn det å bli en god og pliktoppfyllende fabrikkarbeider.

Denne samfunnsendringen må gjenspeiles i skolens kompetansemål i langt større grad enn den gjør i dag. Både i Ludvigsen utvalgets evaluering av hvordan dagens skolefag samsvarer med kravene til kompetanse som vil eksistere i fremtidens samfunns- og arbeidsliv, og fagfornyingsprosjektet fra 2017-2020, ble behovet for mer kreativitet i skolen fremhevet. For å løse morgendagens store utfordringer må vektleggingen av at elevene utvikler evnen til selvstendig tenking og kreativitet rundt fagstoffet være langt større. I fremtiden vil vi mer enn noen gang trenge mennesker som tar steget forbi gammel kunnskap og etablerte løsninger ved å oppfinne nye svar på store problemer. Kompetansemålene i skolen burde i større grad legge opp til å måle elevenes evne til å transcendentere fakta, og reflektere selvstendig og kreativt rundt pensum. En større vektlegging av selvstendig tenking og kreativitet i kompetansemålene vil også gjøre utdanningen av elevene til en mer aktiv prosess mellom lærer og elever, der muskelen for selvstendig tenking og kreativitet trenes, og der disse egenskapene fremheves som viktige.

Hordaland Unge Venstre vil gjøre egenskapen til selvstendig tenking og kreativitet til en større del av kompetansemålene i skolen.»

Mest lest

Arrangementer