Ukategorisert

Interessen for innebygd personvern har eksplodert

På Datatilsynets blogg om personvern, får leserne vite at interessen for innebygd personvern har eksplodert de siste årene.

På et frokostseminar om innbygd personvern i 2012 var det 70-80 personer tilstede. Da «Programvareutvikling med innebygd personvern» ble lansert høsten 2017 var det med nesten 700 deltagere i salen og omlag 2 000 tilhørere på strømming, ifølge bloggposten.

At interessen har økt kraftig er ikke unaturlig. I mai får vi nye personvernregler, noe som skaper interesse.

På bloggen beskriver Datatilsynet hva innebygd personvern er. Kort og godt handler det om å sikre at informasjonssystemene vi bruker oppfyller personvernprinsippene og ivaretar de registrertes rettigheter. Å ta hensyn til personvern i alle utviklingsfaser, bidrar til å sikre personvernet til de som eier opplysningene som registreres. Alt som utvikles, fra tjenester til programvare og fra apper til saksbehandlingssystemer, skal på denne måte bli og være personvernvennlige. Dette gir det beste utgangspunktet for å ivareta den registrertes personvern. Datatilsynet har derfor snakket varmt om, og anbefalt å bruke innebygd personvern i mange år, ifølge bloggposten.

Kravet til å bruke innebygd personvern gjelder altså alle som samler inn, lagrer, bruker, forvalter, tester eller på annen måte bruker personopplysninger.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer