Ukategorisert

Flertall for IP-blokkering av spillselskap

Ikke uventet er det flertall på Stortinget for IP-blokkering av spillselskap, politisk vedtak som blir like mislykket som mye av det andre Stortinget har vedtatt innenfor spillområdet de siste årene.

Det er Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet som sørger for flertall for IP-blokkering av spilleselskap, selskap som har konsesjoner for betting i andre land.

Blokkering av nettsider er et radikalt tiltak, et tiltak som bryter med viktige prinsipp i det norske samfunnet. Det er et tiltak som vil være mislykket ettersom det er enkelt å gå rundt sperringer. Personer uten mye datakunnskap kommer til å besøke blokkerte sider med dagens teknologi. Med blokkering av spillsider vil nye system bli utviklet i rekordfart, system som kommer til å hindre at formynderne når målsettingen. En eventuell blokkeringspolitikk bryter blant annet med ytringsfriheten; en frihet som skal og bør stå sterkt i Norge.

Det er land som blokkerer spillselskap og som har strengere spillpolitikk enn Norge, blant annet Thailand, uten positive resultat sett med formyndernes øyner. Formynderpolitikk betyr tvert imot et uregulert marked.
Å snakke om uregulert marked når det gjelder spillpolitikk, er egentlig galt. For de største spillselskapene i det norske markedet har konsesjoner og følger et strengt regelverk, fra andre land enn Norge.

Partiene som skal fronte frihet og mangfold har sviktet i spillpolitikken. Høyre, FrP og Venstre burde sørget for liberalisering i forrige valgperiode da partiene hadde flertallet på Stortinget.

IP-blokkering kommer til å bli et mislykket inngrep i frihet, et inngrep som viser den håpløse kampen formynderne kjemper.

0 0 vurderinger
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
kasinoNorge
3 years ago

Det er jo helt idiostisk av myndighete å holde på slikt. Vi alle vet jo bakgrunnen til dette, dem ønsker å dra inn alle pengene til seg sjøl (Norsk Tipping). Så lenge man er politiker så finnes det ingen grenser. Er det mulig!?

Fra Liberalerens arkiv