Ukategorisert

Bør vi slippe ytringene fri?

Det ville vært spennende med en reell kamp, for eksempel mellom det vi kan definere som «de gode» og «de vonde». En kamp med debatter og frie ytringer innenfor rammen av den private eiendomsretten.

Det er slett ikke sikkert samfunnet og samfunnsdebatten ville blitt verre om det ble tillatt med rasisme og diskriminering. Noen rabiate personer kunne sikkert brukt ytringer de aller fleste av oss ville tatt avstand fra, kanskje så mange av oss at en liten gruppe personer ble enda mindre?

Liberaleren har ment og mener, at det er gjennom de mest ufyselige ytringene vi ser at ytringsfriheten er på sitt mest verdifulle. At holdninger kommer frem gjennom offentlige debatter, er helt nødvendig for å kunne debattere grunnlaget for holdningene.

Stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Sandra Borch, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand ønsker i et representantforslag, at Stortinget skal be regjeringen utarbeide og iverksette en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Norge har en rekke slike handlingsplaner, fra bekjempelse av antisemittisme til voldelig ekstremisme. Hvorfor ikke slippe ytringene fri, også ser vi hvor det ender?

Mest lest

Arrangementer