Ukategorisert

Siste frist for å nominere kandidater til Nobels Fredspris

Det kommer hvert år det vi kan kalle for merkelige nominasjoner til Nobels Fredspris. Det noen av oss synes er merkelige nominasjoner kan være soleklare vinnere for personer som nominerer kandidater til fredsprisen.

I dag går fristen ut for nominasjoner for 2018-prisen.

Det er et utvalg av personer kan nominere kandidater, for eksempel medlemmene av nasjonalforsamlinger og statsråder. Norske politikere har benyttet retten til nominasjon av kandidater mange ganger, med blandet hell.

Dessverre er Nobelkomiteen valgt av Stortinget. Det betyr at prisen blir forbundet med Norge, uansett hva Stortinget og regjeringen sier. Fredsprisen burde vært privatisert!

Mest lest

Arrangementer