Ukategorisert

Organisasjonsgrader er under 50 prosent

Hadia Tajik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, vil at så mange som mulig skal være organisert, ett av virkemidlene som har gitt Arbeiderpartiet stor oppslutning ved valg.

I Norge er det økonomisk gunstig å være fagorganisert. Politikerne kjøper støtte til arbeidstakerorganisasjonene gjennom skattefradrag.

Tajik har i februar fremmet en interpellasjon til arbeids- og sosialministeren. Hun ønsker svar på hva regjeringen vil gjøre for å bidra til et organisasjoner arbeidsliv.

De siste årene har organisasjonsgraden gått ned. Hadia Tajik skriver i interpellasjonen, at tall fra utgangen av 2016 viser at for første gang er organisasjonsgraden under 50 prosent. Hun mener dette er alvorlig av flere grunner; blant annet at det er en sammenheng mellom et organisert arbeidsliv og høy verdiskaping, arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Hun mener høy grad av organisering gjør at hver enkelt arbeidstaker står sterkere.

Mange politikere glemmer, inkludert Hadia Tajik, at retten til å være uorganisert er like grunnleggende som retten til å være organisert.

Hele interpellasjonen, hentet fra Stortinget.no:
«Dei siste åra har organisasjonsgraden i arbeidslivet gått ned. Ved utgangen av 2016 fallt for fyrste gong organisasjonsgraden til under 50 prosent. Dette er alvorleg av fleire grunnar: Me veit at det er ein samanheng mellom eit organisert arbeidsliv, høg verdiskaping og arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I tillegg veit me at eit organisert arbeidsliv har mykje å seie for å redusere arbeidsløyse og forskjellar mellom folk, og gjennom koordinerte lønnsoppgjer. Høg grad av organisering gjer òg at kvar enkelt arbeidstakar står sterkare: Ein rapport frå Institutt for samfunnsforskning viser at dersom minst halvparten av dei tilsette på ein arbeidsplass er organisert, så aukar det lønna med 14-15 prosent.

Kva initiativ vil regjeringa ta for å bidra til eit organisert arbeidsliv?»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer