Ukategorisert

Vil gjøre forsøk på kjøp av sex straffbart

Det er helt naturlig at politikere som forsvarer sexkjøpforbudet ønsker å gjøre det straffbart med forsøk av kjøp av seksuelle tjenester.

Riksadvokaten har slått fast at forsøk på kjøp av sex ikke er straffbart. Årsaken er en utilsiktet konsekvens av at skillet mellom forbrytelser og forseelser ble forlatt ved innføringen av den nye straffeloven.

KrF-politikerne Jorunn Gleditsch Lossius, Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold og Trude Brosvik har fremmet et representantforslag på Stortinget, om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart.

KrF vil at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om endring av straffeloven som sikrer at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart. Ettersom det er flertall for sexkjøpforbud på Stortinget, kan KrF-forslaget få flertall.

I debatten om sexkjøpforbud er Høyre, FrP og Venstre det største problemet. Partiene hadde flertall i forrige periode, uten at forbudet ble avviklet. I denne valgperioden blir det ingen liberalisering, tvert imot.

Sexkjøpforbudet i Norge har vært mislykket, og forbudet bryter avtalefriheten voksne personer skal ha.

Mest lest

Arrangementer