Notiser

Nesten ni av ti er for utviklingshjelp

87 prosent sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en økning fra en tilsvarende undersøkelse i 2013, men på lang sikt har nivået holdt seg veldig stabilt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Liberalister bør være motstandere av skattefinansiert bistand, men veldig for frihandel og at hver enkelt borger kan støtte prosjekt i utviklingsland.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer