Ukategorisert

Foreslår mandat til utvalget som skal se på ruspolitikken

Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) har kommet med forslag til mandat for utvalget som skal se på norsk ruspolitikk, et utvalg som skal forfatter en NOU.

–Mandatet bør presisere at straffereaksjoner aldri skal benyttes overfor befatning med rusmidler til eget bruk. Sivilrettslige sanksjoner bør kun benyttes for å beskytte tredjeperson etter en reell forholdsmessighetsvurdering. Sanksjoner bør ikke benyttes ved fravær av problematisk bruk, da dette skaper et insentiv til å hevde at man har et rusproblem, og risikerer å ramme sårbare brukere som ikke er åpne om sine problem, har Foreningen Tryggere Ruspolitikk skrevet i en pressemelding.

— Mandatet bør presisere at behandling skal basere seg på frivillighet, utenom i de tilfeller hvor det allerede finnes lovhjemmel for tvang. Forskning viser at effekten av tvangsbehandling er dårlig, og ressursene bør brukes på de motiverte for å unngå lange behandlingskøer og mangelfull oppfølging. Det vises til at flere helsefaglige ekspertutvalg og menneskerettighetsorganisasjoner understreker nødvendigheten av reell frivillighet, og fraråder behandling under trussel om sanksjoner, ifølge Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk jobber for å flytte fokus fra avskrekking og straff til opplysning, omsorg og menneskerettigheter.

Tags:

Mest lest

Arrangementer