Ukategorisert

Mer penger inn i skatt

Sammenlignet med januar i 2016 og 2017 var det økt skatteinngang i januar 2018.

Det kom inn 91 milliarder i skatt i januar, ifølge Statistisk sentralbyrå.

91 milliarder kroner er seks milliarder mer enn i 2016.

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse. Kun nyanser skiller partiene!

Skattekutt er alltid svaret!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer