Ukategorisert

Skoleprogram mot barnefedme hadde ingen effekt

I Norge er mange politikere opptatte av fysisk aktivitet i skolen og skattefinansierte skolemat.

Det har vært stor debatt om slike tiltak de siste årene. Det har også blitt gjort vedtak som endrer skolehverdagen for elevene.

Et stort eksperiment testet ut tiltak som skulle få elever til å spise sunnere og bevege seg mer. Det hadde ingen virkning, ifølge Forskning.no.

Nylig publiserte forskningstidsskriftet BMJ resultatet fra et stort eksperiment med godt over 1 000 førsteklassinger på over 50 britiske skoler. Det viser absolutt ingen virkning av skoleprogrammet.

Ulf Ekelund, professor ved Norges Idrettshøgskole og en av forskerne bak studien, legger ikke skjul på at han er skuffet. Slike resultat bør telle når politikerne foretar vedtak, vedtak som øker skattefinansierte utgifter.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.
  • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
    Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.