Ukategorisert

Interpellasjon om ulovlig kapitalflukt og korrupsjon

Skattefinansiert bistand er virkemiddel liberalister aldri vil forsvare. Det finnes eksempel på mislykket politisk vedtatt bistand.

Debatten og forslag om bistandspenger er interessant å følge. Ettersom Norge bidrar med mange milliarder kroner til mer eller mindre gode prosjekt, får dette politikkområdet brukbar med oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Av stortingspartiene er det først og fremst KrF som profilerer seg som et utgiftsparti på området bistand.

KrF-leder Knut Arild Hareide har fremmet en interpellasjon på Stortinget der han spør utviklingsministeren om tiltak regjeringen vil iverksette for å styrke skatteadministrasjonen i samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon?

Hele interpellasjonen fra KrF-lederen, ifølge Stortinget.no:
«Det er et mål for norsk bistand å bidra til at våre samarbeidsland blir mindre bistandsavhengige og bedre i stand til å finansiere sin egen velferd. Da er utvikling av bærekraftige skattesystem og bekjempelse av ulovlig kapitalflukt, hvitvasking og korrupsjon sentralt. Ifølge Center for Global Development kunne 8 av 10 personer som lever i ekstrem fattigdom, blitt løftet ut av denne ved at det ble utviklet bedre og mer rettferdige skattesystemer i lavinntektsland. Norge har påtatt seg minst å doble finansieringen av skatterelaterte utviklingstiltak innen 2020 i tråd med Addis Tax Initiative. Stikk i strid med dette ble programmet ‘skatt for utvikling’ mer enn halvert fra 2016 til 2017. Utviklingsministeren har varslet en mer offensiv linje på dette området. Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å styrke skatteadministrasjonen i samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon?»

Mest lest

Arrangementer